Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Kontakt z uczelnią

Udostępnianie danych za pośrednictwem formularza:

Biuro Kanclerza i Rektora

ul. Strzegomska 55, pok. 306, 53-611 Wrocław

tel. 71 356 15 09

e-mail: rektorat@dsw.edu.pl

Formularz - kliknij tutaj, aby pobrać 
(wypełnij, a następnie wyślij skan lub oryginał dokumentu)

Władze Dolnośląskiej Szkoły Wyższej:

Kanclerz DSW - Krzysztof Kamiński

ul. Strzegomska 55, pok. 306 | 53-611 Wrocław

tel. 71 356 15 10 | e-mail: kanclerz@dsw.edu.pl

 

Rektor DSW - dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

ul. Strzegomska 55, pok. 306 | 53-611 Wrocław

tel. 71 356 15 10 | e-mail: rektorat@dsw.edu.pl

 

Wicekanclerz - dr Bartosz Błaszczak

ul. Strzegomska 55, pok. 305 | 53-611 Wrocław

e-mail: bartosz.blaszczak@dsw.edu.pl

Jednostki organizacyjne DSW:

 

Dział Finansowy

  1. Kwestura i kasa - Kwestor: Elżbieta Puchała

ul. Strzegomska 55, pok. 307 | 53-611 Wrocław
e-mail: kancelaria@dsw.edu.pl | tel. 71 356 15 83

 

      2. Kasa/Finanse: Informujemy, że Kasa DSW od 16.03.2020r. będzie nieczynna do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy.

ul. Strzegomska 55, pok. 307 | tel. 71 356 15 80

Agnieszka Słowik- Specjalista d/s. księgowych

Monika Pokora-Cukrowicz - Specjalista d/s. księgowych

Kasa czynna:

  • poniedziałek – piątek  10:00 - 15:00
  • sobota 8:00 – 14:00 

    3. Płace

ul. Strzegomska 55, pok. 307 | tel. 356-15-81

Barbara Trojanowska- Główny Specjalista ds. sprawozdawczości finansowej

Anna Thulie- Specjalista ds. księgowości i płac

 

Biuro Karier DSW - Dyrektor: Michał Mielczarek

ul. Strzegomska 47, pok. 107 | 53-611 Wrocław
tel. 71 / 355-14-38 | e-mail: biuro.karier@dsw.edu.pl | www.biurokarier.dsw.edu.pl

 

Biuro Projektów i Realizacji Strategii DSW - Dyrektor: Magdalena Fit

ul. Strzegomska 55, pok. 404 | 53-611 Wrocław

tel. 71 358 27 71 | e-mail: magdalena.fit@dsw.edu.pl

 

Dział Marketingu - Kierownik: Agnieszka Zagrobelna

ul. Strzegomska 55, pok. 7 | 53-611 Wrocław

kom. 539-992-541 | e-mail: marketing@dsw.edu.pl

  

Rzecznik Prasowy: Anna Frankowska

ul. Strzegomska 55, pok. 7 | 53-611 Wrocław

kom. 539-935-391| e-mail: anna.frankowska@dsw.edu.pl

 

 

 

 

 

Dział Informatyzacji: Dyrektor: Paweł Bojko

ul. Strzegomska 55, pok.109|53-611 Wrocław

tel. 71 356 15 01| e-mail: di@dsw.edu.pl

 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze DSW - Dyrektor: Włodzimierz Groszówka

ul. Strzegomska 55, pok. 201 | 53-611 Wrocław

tel. 71 356 15 05 | e-mail: administracja@dsw.edu.pl

 

Biuro Międzynarodowej Wymiany Akademickiej DSW - Dyrektor: Jadwiga Dobrowolska-Dyrcz

ul. Wagonowa 1 | 53-609 Wrocław

tel. 71 373 57 75 | e-mail: erasmus@dsw.edu.pl

 

Wydawnictwo Naukowe DSW - Dyrektor: dr Magdalena Karciarz

ul. Strzegomska 55, pok. 10 | 53-611 Wrocław

tel. 71 351 15 03 | e-mail: wydawnictwo@dsw.edu.pl

 

Samorząd Studentów DSW - Przewodnicząca: Katarzyna Hołowacz

ul. Strzegomska 47, pok. 314 | 53-611 Wrocław

e-mail: samorzad@dsw.edu.pl

 

Biuro Rekrutacji i Sprzedaży - Dyrektor: Hubert Zieliński

ul. Strzegomska 55, pok. 14 | 53-611 Wrocław

tel. 71 356 15 31 | tel. 71 356 15 32 | e-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl |www.dlakandydata.dsw.edu.pl

 

Biuro Organizacji Dydaktyki -  Dyrektor: Elżbieta Leciejewska

ul. Strzegomska 55, pok. 303 | 53-611 Wrocław 

e-mail: bod@dsw.edu.pl | kliknij i przejdź do strony www

 

Dziekanat – Dyrektor: Małgorzata Strzelecka

ul. Strzegomska 55 | 53-611 Wrocław [parter / obok Auli]

e-mail: dziekanat@dsw.edu.pl 

tel. 71 356 15 16 | 71 356 15 17 | 71 356 15 18 |

Biuro czynne:

  • poniedziałek – piątek  10:00 - 15:00 
  • czwartek 10:00 - 17:00
  • sobota (w trakcie zjazdów) 8:00 - 15:00


Biblioteka DSW - Dyrektor: Agnieszka Kobiałka

ul. Strzegomska 55 | 53-611 Wrocław

tel. 71 356 15 02 | e-mail: biblioteka@dsw.edu.pl |www.biblioteka.dsw.edu.pl

Dział Studiów Podyplomowych DSW - Kierownik: dr Barbara Kutrowska

ul. Strzegomska 55 | 53-611 Wrocław

tel. 71 356 15 13, tel. 539 670 414, tel. 539 670 409 | e-mail: dsp@dsw.edu.pl 

 

Administracja strony internetowej

e-mail: Dział marketingu: marketing@dsw.edu.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w DSW

e-mail: Rafał Surowy, iod@dsw.edu.pl

Adres do korespondencji:

Dolnośląska Szkoła Wyższa

ul. Strzegomska 55

53-611 Wrocław

NIP: 894-230-62-69

REGON: 931056267 

 

Nr konta bankowego: Santander Bank Polska S.A. 25 O/Wrocław

33 1090 2402 0000 0006 1001 1564

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa wpisana jest do „Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych” prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 118.